keyword :

 

总公司:

地址:吉林省长春市高新开发区飞跃东路333号

网址:www.yu-heng.cn

www.encoders.com.cn

营销中心:

电话:0431 -88684373  88618174,85543700

传真:0431 -88634119

邮箱:sales@yu-heng.cn

  • product name: A-FZX-3系列

  • 最高分辨率: 8bitP/r
  • 产 品 尺 寸: 65mm
  • 轴径 \ 孔径: M10mm
  • 接 口 模 式:

  • product name: A-WXJ-1A系列

  • 最高分辨率: 16工位P/r
  • 产 品 尺 寸: 45mm
  • 轴径 \ 孔径: 8mm
  • 接 口 模 式:

  • product name: JKW-1系列

  • 最高分辨率: 21bitP/r
  • 产 品 尺 寸: 35mm
  • 轴径 \ 孔径: 8mm
  • 接 口 模 式:

  • product name: B-JXW系列

  • 最高分辨率: 16bitP/r
  • 产 品 尺 寸: 66mm
  • 轴径 \ 孔径: 8mm
  • 接 口 模 式:

  • product name: CXQ-1系列

  • 最高分辨率: 12bitP/r
  • 产 品 尺 寸: 50mm
  • 轴径 \ 孔径: 8mm
  • 接 口 模 式:

  • product name: FZX-2系列

  • 最高分辨率: 8bitP/r
  • 产 品 尺 寸: 78mm
  • 轴径 \ 孔径: 10mm
  • 接 口 模 式:

  • product name: FZX-4B系列

  • 最高分辨率: 8bitP/r
  • 产 品 尺 寸: 65mm
  • 轴径 \ 孔径: 10mm
  • 接 口 模 式:

  • product name: JKD-2系列

  • 最高分辨率: 22bitP/r
  • 产 品 尺 寸: 48mm
  • 轴径 \ 孔径: 9mm
  • 接 口 模 式:

current show 1-8 record total 14 record
jumppage
firstprevious12nextlast
current 1 page/total 2 page

版权所有:长春禹衡光学有限公司 吉ICP备05000846号

首页 | 简介 | 新闻 | 产品 | 联系 | 留言